Lütfen aşağıdaki oylama kurallarını okuyunuz

Bu hüküm ve koşullar, Rekabet Bildirimlerinde (aşağıda tanımlandığı şekilde) belirtilen özel kurallarla birlikte, Rekabet Kurallarıdır ("kurallar") ve yarışmalara ("Rekabet") herhangi birinde MUXE BV / CcS ile ilgili internet serisi Aksi açıkça belirtilmedikçe. Bir yarışmaya girerek, katılımcılar bu Kurallara bağlı kalmayı kabul ederler.

Herhangi bir Müsabakaya giriş, yalnızca Basılı veya çevrimiçi olarak yayınlanan Müsabaka ile bağlantılı olarak yayınlanan giriş talimatlarına uygun olarak yapılabilir.

Birden fazla takıma katılmak yasaktır. Ayrıca takım değiştirilmesine de izin verilmiyor. Bir kez takımı seçip Takım kaptanı tarafından onaylandıktan sonra. Aynı zamanda birden fazla kez katılmamıza izin verilmiyor Birden fazla hesap oluşturma, kayıt ayrıntıları veya bu tür girişimlerdeki tüm bağlantıları kontrol edeceğiz.

Her yarışmaya kişi başına sadece bir giriş yapılabilir. (Rekabet Bildiriminin birden fazla girişin yapılabileceğini belirtmediği durumlar hariç) ve izin verilen maksimum değerden daha fazla giriş yapan katılımcılar diskalifiye edilecektir. Aksi belirtilmedikçe giriş kuponlarının fotokopileri kabul edilmez.. Bir kazanan seçildiyse ve MUXE BV, kazananın birden fazla Giriş yapmış olduğuna inanmak için makul sebepleri bulursa ya da makul gerekçelere sahipse, MUXE BV alternatif bir kazanan seçme hakkını saklı tutar. Herhangi bir başka kazanan, orijinal kazananla aynı kriterler içinde seçilecek ve bu Kurallara tabi olacaktır.

Geleceği tahmin edemesek de hayattaki beklenmedik sebepler uygunluğunuza karar verebilir. Tüm katılımcıların, takım ve katılımcı oyuncu sayısında bir sınır olduğunu anladıklarını umuyoruz. Bu nedenle, herkesin oyuna saygı duymasını ve ekibini mümkün olan en iyi şekilde desteklemesini umuyoruz. Takım kaptanları, aşağıdaki durumlarda takım üyelerini temizlemeye karar verebilir: Kuralların ötesinde, gerekliliklere yardımcı olmamakta veya destekleyici olmayan kötü davranış sergilemektedir.

Diğer tüm katılımcılara, takım kaptanlarına / takım üyelerine ve / veya topluluk desteğine / takım üyelerine karşılıklı saygı, bu yarışmanın en önemli kurallarından biridir.

Ödüller, devredilemez, iade edilemez ve tamamen veya kısmen herhangi bir nakit alternatifi ile değiştirilemez. Bu aynı zamanda ekstra takım puanları için maç boyunca yapılan herhangi bir alışveriş için de geçerli.

Herkesin kurallara uymasını ve gerekli davranışı izlemesini bekliyoruz.

Editörler, herhangi bir Yarışmaya uygulanabilir olan kuralları değiştirme veya herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle herhangi bir Yarışmayı geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Herhangi bir Müsabakanın geçersiz olması durumunda, tüm giriş ücretleri iade edilecektir.

Herhangi bir şekilde herhangi bir sebeple ve herhangi bir şekilde bir Rekabeti etkileyen ya da açıkça belirten bir hata olması durumunda, Editörler, herhangi bir hata olmamış gibi Rekabeti uygulama hakkını saklı tutar. Editörlerin uygun ve / veya uygun gördüğü durumlarda Reach, hatayı bildirir ve gazetelerden veya başka bir uygun araçtan düzeltir.

Kazananların tanıtım faaliyetinde yer almaları istenebilir ve MUXE BV, kazananların adlarını ve adreslerini herhangi bir tanıtımda hem basılı hem de çevrimiçi olarak kullanma hakkını saklı tutar.

ÜST
X